ny_banner

Заводго экскурсия

Жабдуулар

б1
б2
б3
fa1
fa4

Ишкананын тышкы көрүнүшү

б1
б2
б3
p6
p7
б8
б5
б4

Изилдөө жана өнүгүү

б2
б3
б4
б5
p6
p7
б3
б4
б1
б5
б2
Контейнер-үй-кардар-(1)
Контейнер-үй-кардар-(2)
Контейнер-үй-кардар-(3)
Контейнер-үй-кардар-(5)
Контейнер-үй-кардар-(6)
Контейнер-үй-кардар-(7)